Les Jornades per a l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global pretén ser una contribució a la formació en aquestes disciplines per tal que les persones assistents siguen capaces de fer tallers sobre els temes centrals de les jornades. Açò inclou tant l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, com temes transversals com poden ser l’atenció a persones vulnerables i en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, en situació de pobresa i altres contextos similars.

Les jornades tractaran de capacitar els i les participants per tal d’impartir primer de manera guiada i després de manera autònoma, els tallers corresponents en una estratègia que tracta de difondre els resultats d’investigació del grup de recerca TALIS i d’altres investigacions que tenen com a punt de partida l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania global i el treball sobre els ODS. En particular, els objectius número 1, 2, 4, 5, 8 i 10.

 

Inscripció gratuïta / Inscripción gratuita

Jornadas para la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global

Las Jornadas para la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global pretende ser una contribución a la formación estas disciplinas para que las personas asistentes sean capaces de hacer talleres sobre los temas centrales de las jornadas. Esto incluye tanto la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, como temas transversales como pueden ser la atención a personas vulnerables y en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, en situación de pobreza y otros contextos similares.

Las jornadas tratarán de capacitar a los y las participantes con el fin de impartir primero de manera guiada y luego de manera autónoma, los talleres correspondientes en una estrategia que trata de difundir los resultados de investigación del grupo de investigación TALIS y otras investigaciones que tienen como punto de partida la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía global y el trabajo sobre los ODS. En particular, los objetivos número 1, 2, 4, 5, 8 y 10.

 

Inscripció gratuïta / Inscripción gratuita

Professorat/Profesorado

  • Xavier Mínguez López, Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat de València. Coordinador de Cooperació de la Facultat de Magisteri.
  • María Alcantud Díaz, Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat de València. Vice-degana d’Internacionalització i Cooperació de la Facultat de Magisteri.
  • Ana Alcaraz Lamana, Departament de Treball Social. Universitat de València. 
  • María Dolores Madero Rodrigo, Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València.